Awans nauczyciela-sprawozdanie nauczyciela mianowanego

TOCOOBOK autor zdjęć: Dorota Winczewska

Temat: Jak powinna wyglądać teczka nauczyciela kontraktowego?
Witam:) Piszę w nowym wątku bo choć przeczytałam wiele postów na podobny temat nadal mam wątpliwości:( W bieżacym roku kończę staż na mianowanie i chciałam zapytac jak powinna wyglądac moja teczka bo podobno teraz już nie trzeba wkładac tych wszystkich zaświadczeń i poświadczeń. Wiem, że mają tam się znaleźć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego i zaświadczenie ... szkoleniu, gdzie pani mówiła, że komisji daje się jedynie dokumenty wymienione w KN i sprawozdanie a dyrektor udzielając pozytywnej oceny dorobku swoim podpisem potwierdza wszystko co jest w sprawozdaniu. Może ktoś...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6920Temat: awans na dyplomowanego
Moja dyrekcja natomiast powiadomiła mnie, że życzy sobie tydzień wcześniej. Przed zakończeniem stażu sprawozdanie chce? Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Poczytaj http://www.literka.pl/awans-mianowany.html Jest tam wszystko dokładnie opisane.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4496


Temat: jak to jest z pisaniem sprawozdań z realizacji planu awansu?
Potrzebuję dość precyzyjnej odpowiedzi na pytanie-czy są jakieś regulacje prawne, np. w ustawie o awansie zawodowym nauczyciela, mówiące dokładnie czy podczas odbywania stażu na mianowanego trzeba przedkładać dyr. pisemne sprawozdania z jego realizacji. Osobiście sama nic takiego nie znalazłam, znajomi mówią że takie ustalenia to sprawa indywidualna dyr, a liczy sie tylko ostateczne sprawozdanie po3 latach stażu. Ale u nas dyr zażyczyła sobie je co 3 m-ce, i grozi, że jeśli ktoś nie będzie oddawał, to powiat (nasz organ zarządzający) "cofnie nam awans"-jak to się zgrabnie i nie bez ironii wyraziła. Poprzedni dyr tego nie wymagał, ale ci którzy zaczęli awans jeszcze za jego kadencji, muszą oddać takie sprawozdania, czasem nawet za 2 lata wstecz... Proszę zorientowanych o pomoc.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1948


Temat: Darmowy ebook o awansie zawodowym
Jeśli chcecie mogę przesłać fragment ebooka o awansie zawodowym. Bardzo pomocna rzecz - taki praktyczny poradnik. Pomaga napisać plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, czy scenariusz wystawy itp. Są tam przykłady dokumentów, które służą do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego, konspekty lekcji bibliotecznych, zestawienia bibliograficzne, scenariusze wystaw, regulaminy konkursów, informator o placówce, w której pracujesz, kwestionariusze ankiet i karty ewaluacyjne. Dajcie znać, prześlę mailem Już nie trzeba wysyłać mailem, możecie go ściągnąć tutaj Awans zawodowy - darmowy fragment pdf
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4435


Temat: Staż na nauczyciela dyplomowanego
Z tego co ja wiem to: w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu. W terminie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel mianowany składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Komisja kwalifikacyjna prowadzi postępowania w ciągu całego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Ups..dopiero teraz popatrzyłam, że ten post...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=97


Temat: dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego
Chciałbym zapytać, czy dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinna zawierać na chwilę obecną poniższe dokumenty: 5. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt 3 /. 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt. 3 /. 8. Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w par. 8 ust. 2 Zwracam się Was, ponieważ w dniu dzisiejszym ku mojemu zdziwieniu otrzymałem od od dyrektorki informację, że w/w dokumenty nie są wymagane przez komisję w kuratorium do uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4560


Temat: Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie procedury programy
Materiały dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, propozycje sprawozdań, programy, poszerzenia działań szkoły. Zapraszam na http://83.15.153.174/lopa...od_strwyjsc.htm
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=1430


Temat: EDUKACJA
wynagrodzenie nauczycieli wg kwalifikacji - tu chyba wszystko jasne nauczyciel ma lepsze kwalifikacje wiecej zarabia Wynagrodzenie nauczycieli zależy miedzy innymi od stopnia awansu. Tzn czy nauczyciel jest stażystą, kontraktowym, mianowanym, czy wreszcie dyplomowanym. Pytanie teraz czy kwalifikacje idą w parze z awansem.. Zdobycie kolejnego awansu wiąże się bądź z rozmową kwalifikacyjną z komisją, która zadaje pytania i sprawdza sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (mowa o stażyście) bądź przeprowadza egzamin (jeśli nauczyciel ubiega się o stopień mianowanego. Po co tworzyć kolejne kosztowne egzaminy sprawdzające kwalifikacje nauczycieli, skoro można by usprawnić te do których...
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=10


Temat: Koniec stazu na dyplomowanego 31maja2008
zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1595


Temat: termin składania teczki
Sprawozdanie w ciągu 30 dni od zakończenia stazu... Wniosek i "teczkę" do 30 czerwca by procedura zakończyła się jeszcze przed 1 wrzesnia (wtedy pensja po nowemu od 1 wrzesnia)... do 31 ... kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do ... wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. jeśli to staz na kontraktowego lub mianowanego to wniosek najpóźniej trzeba złozyć w roku uzyskania oceny za okres stazu...mianowany ubiegający się o yplomowanego ma na to 3 lata od uzyskania pozytywnej oceny za okres stazu podstawa prawna Art. 9d ust 7 KN 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w...
Źródło: forum.wychowaniefizyczne.pl/viewtopic.php?t=272


Temat: Wydział Edukacji
Opis sprawy: Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. ... także akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie, 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; Miejsce składania dokumentów: Wydział Edukacji Budynek nr 1,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=244


Temat:
9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę ... od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię. § 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, ły. § 11 "2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania."; § 14 ust. 3 "3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna."; 4) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7; dnia Śro 14:32, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Źródło: kiszoneogorki.fora.pl/a/a,319.html


Temat: Dzieci a awans zawodowy
[quote="agnieszka h 5"]A może co na ten temat popiszemy Bo ja widzę to negatywnie- wiem bo właśnie jestem w awansie na mianowanego. Wyścig szczurów i nic więcej!!! Latanie za papierkami i potwierdzeniami!!!! A dzieci daleko za nimi........ Nie zgadam się z takimi opiniami na temat awansu zawodowego. Jeżeli ktoś pisze, że awans to latanie za papierkami i potwierdzeniami to mam wrażenie, ze nie wie na czym awans polega. Po pierwsze chciałabym przypomnieć, że sprawę awansu a szczególnie jego dokumentowanie określa Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593). W §9.1. jest zapisane jaką dokumentację należy dołączyć do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne tzn. 1) dokumenty potwierdzające kalifikacje zawodowe......... 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia............. 3) zatwierdzony plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji ............ 4) ocenę dorobku zawodowego......... 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacje potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w §8 ust.2. Jak wynika z tych zapisów nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy wcale nie muszą zbierać i papierków i potwierdzeń aby pokazać to komisji. Jeżeli zaś chodzi o dokumentację nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego to jest ona określona w § 9.4. Dokumentacja przedstawiona jest w następującej formie: 1)opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w §8 ust.2 pkt 1-3........... 2) sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w §8 ust.2 pkt 4, 3)dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego........ 4) opisu i analizy co najmniej ... i sprawozdania z jego realizacji. Jak wynika z tych zapisów tzw. papierki są wymagane tylko wtedy gdy dokumentujemy jakąś działalność, która była wykonywana poza stażem. Zachęcam wszystkich odbywających staże do wnikliwego zapoznania się z ww. rozporządzeniem a szczególnie polecam to osobom, które odbywają staż na nauczyciela mianowanego, gdzie gdzie jednym z wymagań jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty itd... Myślę, że rozsądne podejście do awansu zawodowego pozwoli wykazać się nauczycielom szczególnie w pracy z uczniami i wychowankami, da im wiele zadowolenia z pracy, wpłynie na ich własny rozwój zawodowy i poprawi pracę szkoły (niezależnie czy potwierdzą to "papierkami"). Mam nadzieję, że takie podejście nauczycieli do awansu nie pozostawi "dzieci daleko za nimi". Wszystkim odbywającym staże, życzę wiele wytrwałości w realizacji swoich planów rozwoju...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=910